10 common verbs followed by gerunds

https://i.ytimg.com/vi/sa5FG3ZvlhU/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

10 common verbs followed by gerunds

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

10 common verbs followed by gerunds4:55[id]http://www.youtube.com/watch?v=sa5FG3ZvlhU[/id]

Bình luận