10 GET Phrasal Verbs: get down, get off, get through, get up, get away...

https://i.ytimg.com/vi/N6f6gPG3p60/default.jpg 2013-12-09T13:38:00-08:00

10 GET Phrasal Verbs: get down, get off, get through, get up, get away...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

10 GET Phrasal Verbs: get down, get off, get through, get up, get away...8:51[id]http://www.youtube.com/watch?v=N6f6gPG3p60[/id]

Bình luận