10 Weather Expressions in English

https://i.ytimg.com/vi/O0N-4spJDw0/default.jpg 2013-12-09T13:30:00-08:00

10 Weather Expressions in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

10 Weather Expressions in English13:15[id]http://www.youtube.com/watch?v=O0N-4spJDw0[/id]

Bình luận