4 Grammar Mistakes: MYSELF, YOURSELF and Other Reflexive Pronouns

https://i.ytimg.com/vi/mQeK0jBkves/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

4 Grammar Mistakes: MYSELF, YOURSELF and Other Reflexive Pronouns

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

4 Grammar Mistakes: MYSELF, YOURSELF and Other Reflexive Pronouns5:47[id]http://www.youtube.com/watch?v=mQeK0jBkves[/id]

Bình luận