5 Common English Learner Mistakes

https://i.ytimg.com/vi/V2EpwOB-JWs/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

5 Common English Learner Mistakes

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

5 Common English Learner Mistakes8:47[id]http://www.youtube.com/watch?v=V2EpwOB-JWs[/id]

Bình luận