5 Common Irregular Past Tense Verbs

https://i.ytimg.com/vi/XAFPfyZ8D1Q/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

5 Common Irregular Past Tense Verbs

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

5 Common Irregular Past Tense Verbs5:59[id]http://www.youtube.com/watch?v=XAFPfyZ8D1Q[/id]

Bình luận