5 common mistakes in spoken English

https://i.ytimg.com/vi/lqtFCGkSTM4/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

5 common mistakes in spoken English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

5 common mistakes in spoken English11:22[id]http://www.youtube.com/watch?v=lqtFCGkSTM4[/id]

Bình luận