5 Essential Communication Idioms in English

https://i.ytimg.com/vi/tcEu9I_Rf1A/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

5 Essential Communication Idioms in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

5 Essential Communication Idioms in English5:52[id]http://www.youtube.com/watch?v=tcEu9I_Rf1A[/id]

Bình luận