5 ways to say goodbye in English

https://i.ytimg.com/vi/flTCks61Hhw/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

5 ways to say goodbye in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

5 ways to say goodbye in English5:16[id]http://www.youtube.com/watch?v=flTCks61Hhw[/id]

Bình luận