5 ways to say sorry - Polite English

https://i.ytimg.com/vi/N6i9hDT87aU/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

5 ways to say sorry - Polite English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

5 ways to say sorry - Polite English7:48[id]http://www.youtube.com/watch?v=N6i9hDT87aU[/id]

Bình luận