5 ways to say YES in English!

https://i.ytimg.com/vi/x5Kk6UMdl_s/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

5 ways to say YES in English!

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

5 ways to say YES in English!2:53[id]http://www.youtube.com/watch?v=x5Kk6UMdl_s[/id]

Bình luận