6 confusing words - small & little, big & large, tall & high

https://i.ytimg.com/vi/crgMXxvLHg4/default.jpg 2013-12-09T13:38:00-08:00

6 confusing words - small & little, big & large, tall & high

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

6 confusing words - small & little, big & large, tall & high13:50[id]http://www.youtube.com/watch?v=crgMXxvLHg4[/id]

Bình luận