6 idioms about TALKING

https://i.ytimg.com/vi/RhwZVEVDbx0/default.jpg 2013-12-09T13:22:00-08:00

6 idioms about TALKING

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

6 idioms about TALKING5:27[id]http://www.youtube.com/watch?v=RhwZVEVDbx0[/id]

Bình luận