6 tips for dealing with speaking anxiety

https://i.ytimg.com/vi/QhJLLGuJCQ8/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

6 tips for dealing with speaking anxiety

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

6 tips for dealing with speaking anxiety14:01[id]http://www.youtube.com/watch?v=QhJLLGuJCQ8[/id]

Bình luận