7 Workplace Expressions in English

https://i.ytimg.com/vi/4GOvooxpNlw/default.jpg 2013-12-09T13:41:00-08:00

7 Workplace Expressions in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

7 Workplace Expressions in English5:49[id]http://www.youtube.com/watch?v=4GOvooxpNlw[/id]

Bình luận