9 Homophones -- Commonly confused words in English

https://i.ytimg.com/vi/QvVFepxF1rI/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

9 Homophones -- Commonly confused words in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

9 Homophones -- Commonly confused words in English9:53[id]http://www.youtube.com/watch?v=QvVFepxF1rI[/id]

Bình luận