A lot, alot, lots, allot

https://i.ytimg.com/vi/yYG3CIlOydc/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

A lot, alot, lots, allot

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

A lot, alot, lots, allot12:38[id]http://www.youtube.com/watch?v=yYG3CIlOydc[/id]

Bình luận