Adjective endings - ING or ED?

https://i.ytimg.com/vi/nqTxzMjyKxY/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Adjective endings - ING or ED?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Adjective endings - ING or ED?12:17[id]http://www.youtube.com/watch?v=nqTxzMjyKxY[/id]

Bình luận