Advanced English Grammar - Adjective Clauses + Quantifiers

https://i.ytimg.com/vi/wJyPhihj1t0/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

Advanced English Grammar - Adjective Clauses + Quantifiers

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Advanced English Grammar - Adjective Clauses + Quantifiers7:18[id]http://www.youtube.com/watch?v=wJyPhihj1t0[/id]

Bình luận