Advanced English pronunciation with poetry

https://i.ytimg.com/vi/xizJt-JxhlI/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Advanced English pronunciation with poetry

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Advanced English pronunciation with poetry4:11[id]http://www.youtube.com/watch?v=xizJt-JxhlI[/id]

Bình luận