Advanced English Vocabulary - racist, sexist, biased, ignorant, prejudice

https://i.ytimg.com/vi/VxfHbBX9eWQ/default.jpg 2013-12-09T13:44:00-08:00

Advanced English Vocabulary - racist, sexist, biased, ignorant, prejudice

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Advanced English Vocabulary - racist, sexist, biased, ignorant, prejudice14:30[id]http://www.youtube.com/watch?v=VxfHbBX9eWQ[/id]

Bình luận