"AT ALL!" - How to make a strong point in English!

https://i.ytimg.com/vi/yvHxhLdK3s4/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

"AT ALL!" - How to make a strong point in English!

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

3:57[id]http://www.youtube.com/watch?v=yvHxhLdK3s4[/id]

Bình luận