Alright or All right?

https://i.ytimg.com/vi/pOFWLKDk3Hk/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Alright or All right?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Alright or All right?7:13[id]http://www.youtube.com/watch?v=pOFWLKDk3Hk[/id]

Bình luận