Apostrophe + S, after S (English Spelling)

https://i.ytimg.com/vi/tUrTT9I9wXA/default.jpg 2013-12-09T13:50:00-08:00

Apostrophe + S, after S (English Spelling)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Apostrophe + S, after S (English Spelling)6:55[id]http://www.youtube.com/watch?v=tUrTT9I9wXA[/id]

Bình luận