Assume or Presume?

https://i.ytimg.com/vi/4LmPecGgqxo/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Assume or Presume?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Assume or Presume?11:46[id]http://www.youtube.com/watch?v=4LmPecGgqxo[/id]

Bình luận