Bad Manners: What NOT to say or do (Polite English)

https://i.ytimg.com/vi/zBSLIy3SmCQ/default.jpg 2013-12-09T13:22:00-08:00

Bad Manners: What NOT to say or do (Polite English)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Bad Manners: What NOT to say or do (Polite English)11:51[id]http://www.youtube.com/watch?v=zBSLIy3SmCQ[/id]

Bình luận