Bar and Pub Slang

https://i.ytimg.com/vi/aQLFojIpDwk/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

Bar and Pub Slang

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Bar and Pub Slang8:52[id]http://www.youtube.com/watch?v=aQLFojIpDwk[/id]

Bình luận