Basic English Grammar - Can you find the errors?

https://i.ytimg.com/vi/kzrGknBvooA/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Basic English Grammar - Can you find the errors?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic English Grammar - Can you find the errors?6:37[id]http://www.youtube.com/watch?v=kzrGknBvooA[/id]

Bình luận