Basic English Grammar - Do, Does, Did, Don't, Doesn't, Didn't

https://i.ytimg.com/vi/LOw5h0_oUEM/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

Basic English Grammar - Do, Does, Did, Don't, Doesn't, Didn't

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic English Grammar - Do, Does, Did, Don't, Doesn't, Didn't4:57[id]http://www.youtube.com/watch?v=LOw5h0_oUEM[/id]

Bình luận