Basic English Grammar - Find the 5 mistakes!

https://i.ytimg.com/vi/r_hifAAS5H8/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Basic English Grammar - Find the 5 mistakes!

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic English Grammar - Find the 5 mistakes!6:50[id]http://www.youtube.com/watch?v=r_hifAAS5H8[/id]

Bình luận