Basic English Grammar - Have, Has, Had

https://i.ytimg.com/vi/Nd4MScADY94/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

Basic English Grammar - Have, Has, Had

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic English Grammar - Have, Has, Had7:53[id]http://www.youtube.com/watch?v=Nd4MScADY94[/id]

Bình luận