Basic English Grammar - "Is" or "It's"?

https://i.ytimg.com/vi/iHDMy_O6WLQ/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

Basic English Grammar - "Is" or "It's"?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic English Grammar - 5:41[id]http://www.youtube.com/watch?v=iHDMy_O6WLQ[/id]

Bình luận