Basic English Grammar: Pronouns - SHE, HER, HE, HIS

https://i.ytimg.com/vi/_IK_0sIsfxg/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

Basic English Grammar: Pronouns - SHE, HER, HE, HIS

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic English Grammar: Pronouns - SHE, HER, HE, HIS3:49[id]http://www.youtube.com/watch?v=_IK_0sIsfxg[/id]

Bình luận