Basic English Grammar - THIS, THAT, THESE, THOSE

https://i.ytimg.com/vi/KxmgDmz6JEU/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Basic English Grammar - THIS, THAT, THESE, THOSE

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic English Grammar - THIS, THAT, THESE, THOSE7:30[id]http://www.youtube.com/watch?v=KxmgDmz6JEU[/id]

Bình luận