Basic English Grammar - Using 'to be' to describe your life

https://i.ytimg.com/vi/-t1NyVAnOmc/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Basic English Grammar - Using 'to be' to describe your life

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic English Grammar - Using 'to be' to describe your life8:36[id]http://www.youtube.com/watch?v=-t1NyVAnOmc[/id]

Bình luận