Basic English vocabulary for restaurants

https://i.ytimg.com/vi/_mw9-uk_QFk/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Basic English vocabulary for restaurants

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic English vocabulary for restaurants16:11[id]http://www.youtube.com/watch?v=_mw9-uk_QFk[/id]

Bình luận