Basic English Vocabulary - GET

https://i.ytimg.com/vi/c7tqOatZ3vs/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

Basic English Vocabulary - GET

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic English Vocabulary - GET6:19[id]http://www.youtube.com/watch?v=c7tqOatZ3vs[/id]

Bình luận