Basic shopping vocabulary in English

https://i.ytimg.com/vi/oHXqOvMntc0/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Basic shopping vocabulary in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Basic shopping vocabulary in English11:45[id]http://www.youtube.com/watch?v=oHXqOvMntc0[/id]

Bình luận