Bring or Take? - Confusing words in English

https://i.ytimg.com/vi/YgN088QH598/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Bring or Take? - Confusing words in English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Bring or Take? - Confusing words in English3:10[id]http://www.youtube.com/watch?v=YgN088QH598[/id]

Bình luận