British & American English: Cars & Driving Vocabulary

https://i.ytimg.com/vi/WCfV7OkNCDo/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

British & American English: Cars & Driving Vocabulary

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

British & American English: Cars & Driving Vocabulary9:12[id]http://www.youtube.com/watch?v=WCfV7OkNCDo[/id]

Bình luận