BURNED or BURNT? Irregular Verbs in American & British English

https://i.ytimg.com/vi/RdK2MINbNsA/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

BURNED or BURNT? Irregular Verbs in American & British English

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

BURNED or BURNT? Irregular Verbs in American & British English5:19[id]http://www.youtube.com/watch?v=RdK2MINbNsA[/id]

Bình luận