Business English - 7 Common Workplace Abbreviations

https://i.ytimg.com/vi/1vnDOzPrxxw/default.jpg 2013-12-09T13:41:00-08:00

Business English - 7 Common Workplace Abbreviations

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Business English - 7 Common Workplace Abbreviations7:28[id]http://www.youtube.com/watch?v=1vnDOzPrxxw[/id]

Bình luận