Business English - How to expand your vocabulary

https://i.ytimg.com/vi/7E2-56Ylp2M/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Business English - How to expand your vocabulary

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Business English - How to expand your vocabulary5:11[id]http://www.youtube.com/watch?v=7E2-56Ylp2M[/id]

Bình luận