Business English - How to minimize problems

https://i.ytimg.com/vi/0_sMvNLUK14/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Business English - How to minimize problems

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Business English - How to minimize problems4:26[id]http://www.youtube.com/watch?v=0_sMvNLUK14[/id]

Bình luận