Business English - How to talk about your career

https://i.ytimg.com/vi/sFp5LPJ69EI/default.jpg 2013-12-19T03:18:00-08:00

Business English - How to talk about your career

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Business English - How to talk about your career11:10[id]http://www.youtube.com/watch?v=sFp5LPJ69EI[/id]

Bình luận