Business English - Talking about your Work

https://i.ytimg.com/vi/eChecfxTDjU/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Business English - Talking about your Work

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Business English - Talking about your Work5:44[id]http://www.youtube.com/watch?v=eChecfxTDjU[/id]

Bình luận