Business English - Talking about your Responsibilities

https://i.ytimg.com/vi/nJBIAxVlAgs/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Business English - Talking about your Responsibilities

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Business English - Talking about your Responsibilities3:23[id]http://www.youtube.com/watch?v=nJBIAxVlAgs[/id]

Bình luận