Business English Vocabulary - COLLABORATE or COOPERATE?

https://i.ytimg.com/vi/IJArs2YbDmU/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Business English Vocabulary - COLLABORATE or COOPERATE?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Business English Vocabulary - COLLABORATE or COOPERATE?3:47[id]http://www.youtube.com/watch?v=IJArs2YbDmU[/id]

Bình luận