Business English Vocabulary - CUSTOMER & CLIENT

https://i.ytimg.com/vi/57Mv2xixHmQ/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Business English Vocabulary - CUSTOMER & CLIENT

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Business English Vocabulary - CUSTOMER & CLIENT2:39[id]http://www.youtube.com/watch?v=57Mv2xixHmQ[/id]

Bình luận