Cardinal and Ordinal Numbers - FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH...

https://i.ytimg.com/vi/e3WZ-0-CwtY/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

Cardinal and Ordinal Numbers - FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Cardinal and Ordinal Numbers - FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH...5:28[id]http://www.youtube.com/watch?v=e3WZ-0-CwtY[/id]

Bình luận